Seuraavaksi

Mitä oli tätä ennen? 

Muistat lapsuutesi, vanhempasi ja perheesi. Sukusi juuret ovat sinussa tapoina, asenteina, traumoina. Kannat mukanasi menneiden polvien pelkoja mutta myöskin hyveitä. Olet sukusi ja heimosi jatke, kauttasi virtaa vanhaa mutta luot aina jotakin uutta, erilaista ja ihan iki omaa. 

Sukulaiset ja perheenjäsenet  ovat sielun sisaria. Heidän kanssaan olet elänyt monta elämää, vaikka et niitä muista tai et usko jälleensyntymään Ihmissuhteissa ilmenee kasvamisen ja edistymisen vaateet. Karmanläksyt todentuvat niissä. 

Tarkastelemalla ihmissuhteiden tilaa voit päätellä kasvamisen tarvetta. Mikäli olet kyennyt rakentamaan rauhan sille suunnalle, merkitys on suuri tulevaa elämää varten. Vanhaa vääntöä ei enää tarvita vaan uudistuminen ja edistyminen vie korkeammille tasoille. Vihan, kaunan ja kateuden keskeltä ei päästä ylevyyteen. Samat sopat odottavat seuraavassakin elämässä, jos sopu jää saamatta.

Tämä elämä on mahdollisuus joka kannattaa käyttää. Ei enää riitaa rajapyykeistä eikä tienpaikoista. Ei pahaa puhetta eikä riitelyä turhasta.  Kysymys on asioiden saattamisesta tasapainoon ja samalla sielu saa tarvitsemaansa kokemusta hyvyydestä.