Henki kehon elävöittää...

Ymmärtämisestä!

Kivijalka kaikkeen elämään perustuu toteen. Todesta ihminen tulkitsee omaan järkeilyynsä ja uskomuksiinsa sopivan näkemyksen. Siitä muodostuu käytäntö ja rutiini arkeen. Saman näkemyksen omaavat ihmiset muodostavat ryhmiä, jotka pitävät näkemyksiään ainoina oikeina tai oikean suuntaisina. Kuitenkin kyse on tulkinnasta, joka värittyy väistämättä.

Tiede pyrkii löytämään totuuden, koska se kykenee osoittamaan miten mikäkin ilmiö tai asia toimii tai tapahtuu. Ihminen, yksilö joutuu muuttamaan aikaisempia käsityksiään, kun tiede tuo esiin asioiden perusteet. Uskooko ihminen sittenkään, on kuitenkin jokaisen oma asia.

Ihmisen sielusta ja kuoleman jälkeisestä elämästä on väännetty kättä läsimaissa kauan. Yhä edelleen vääntöä käydään, mutta nyt tilanteeseen ovat tuoneet valoa erilaiset tieteelliset tutkimukset, jotka kykenevät todentamaan, että ihminen on henki/sielu ja tietoisuus säilyy kuoleman jälkeen. Lisäksi jälleensyntymää pidetään ilmeisenä.Toinen merkittävä asia on, että ihmisen kokemuksia henkimaailman asioista on alettu tutkia ja todennetaan, että kokemuksia ei pidä vähätellä. Ihmisten kokemuksia kirjataan useissa tutkimuksissa ylös ja tutkijat ovat yllättyneet kokijoiden runsaudesta. Suurimmalla osalla väestöä on kokemuksia, joista ennen on vaiettu visusti, leimaantumisen pelossa. Kysymys on ihmisen henkisen potentiaalin esille tulemisesta ja materialistisen maailman murenemisesta. Muutos on täällä ja ihmiset joutuvat ottamaan asian käsittelyyn oman itsensä kautta. Muutos koskettaa kaikkia, niin ylhäällä ja alhaalla eli myös henkimaailma aktivoituu. 

Kultaisesta ajasta, josta on puhuttu ja kirjoitettu tuhansia vuosia, on nyt todellisuutta.

Tunnista ja tiedä

Olemme kaikki henkiä, me maanpäällä fyysisessä kehossa ja henkimaailmaan menneet energiakehossa. Rakkaus on liima, joka sitoo sieluja yhteyteen, mutta myös viha ja keskeneräiset asiat. Karma on syyn ja seurauksen luonnollinen laki, josta ei ole poikkeusta. Ihmisten kanssa täällä kasvetaan ja suku/ystävät muodostavat henkisen yhteisön.

Ymmärtäessämme sielun elämän eli henkisyytemme, voimme käsittää, että henkimaailman "hemmot" kykenevät ottamaan meihin yhteyttä. Vuorovaikutuksen tasoja ja tapoja on erilaisia ja erottelukyky on äärimmäisen tärkeää. Henkimaailman kanssa yhteydessä olevan on opittava mitätöimään oma mielikuvituksensa ja nöyrästi otettava vastaan henkimaailman sanoma. 

Saatamme tuntea ja aistia ääniä, tuoksuja jne. jotka saavat meidät hätkähtämään. Meidän tulee ymmärtää, että kyse on useinmiten suojelusenkelistämme, joka on lähellämme. Hän ei kuitenkaan ole piikamme eikä itsekkäiden toiveidemme toteuttaja, mutta aina valmis auttamaan. Suojelusenkelimme on hän, joka tarvittaessa hakee valonhenkiä ja lisävoimia auttamaan meitä vaativissa ja haastavissa elämän tilanteissa.

Valonhengillä on runsaasti töitä ja jos kuvittelemme, että he sormiemme näpsäytyksellä tulevat toteuttamaan toiveitamme ja ilmaantuvat paikalle, kun meille sopii, olemme väärässä. Se kenet tuolloin saamme seuraamme on ns. kehittymätön henki eli obsessio.

Henkisyyden ja henkimaailman ymmärtäminen auttaa meitä voittamaan pelon, vapautumaan ja kulkemaan elämässämme eteenpäin.

 

Anna anteeksi ja siunaa

Rakkauden vallitsevuus.  Siitä on kysymys kaikessa elämässä. Anteeksi antaminen ja siunaaminen on henkisen elämän, kasvun ja edistymisen tae ja merkitys.

Sitä olemme opettelemassa ja oppimassa elämän kokemuksissamme. Henkinen ihminen on luonnollinen olento ja energia on keskeistä kaikessa. Unelma, aie, ajatus ja teko on luomisemme keskiössä. Luodessamme hyvää liitymme universaaliin perheeseen, jonka jäseniä olemme. 

Valon jakajan tunnistaa valosta ja lopulta olemme kaikki niitä. Pidetään huolta tuikkujemme valoista eli henkisestä potentiaalista. 

Vastavoimien puristus

Pahan valta on todellista materialistisessa maailmassa. Se tarkoittaa ahneutta, riistoa ja sortoa oman edun ajamisen välineenä. Hyötyä etsitään ilman moraalia ja ettistä periaatetta. Ihmisen kehittyminen henkiseksi tiedostavaksi olennoksi tarvitsee kokemuksia elämästä. Mikä kouluttaa ihmistä enemmän kuin kärsimys? Uinuminen tiedostamattomuuden tilassa johtaa väistämättä koviin kohtaloihin ennen kuin ihmisen henkinen ymmärrys avautuu. 

Oman henkisyyden tajuaminen tuo esiin maailman mielettömyyden. Matka on kuitenkin pitkä ja vaativa, koska kasvu on hidasta.Kärsivällisyyden läksy on vaativimpia oppiläksyjä, samoin kuin anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen. 

Ihmiskunta on juuri nyt kahden väkevän voiman välissä. Jokainen joutuu ottamaan paikkansa ja valitsemaan puolensa.