Keskitetysti

Hajaantunut energia ja sekasortoiset ajatukset eivät tee elämästä helppoa. Vaikeudet ovat seurausta hallitsemattomasta mielestä jossa toiveet, odotukset, himot ja halut vuorottelevat arki todellisuuden keskellä. 

Keskitetty ajatus ja usko on ihmisen voimavara, jolla elämä rakentuu ja todentuu. Olkoon eämässä mikä vaihe hyvänsä, elämä liittyy Jumalalliseen kuultokudokseen. Luonnon laeista syyn ja seurauksen laki on oiekudenmukaisuudessaan ylivertainen. Yksikään ihminen ei voi ohittaa seuraamuksellisuutta elämässään. 

Kuvitelma ylivertaisuudesta ja johtajuuesta syöksee ihmisen kovaan elämänkouluun, joka on pitkä ja tuskallinen. Minkä ihminen tekee toisille, sen hän tekee itselleen. Tässä kohtaa on hyvä muistaa saman koskevan koko luomakuntaa. Ihmisen "kuninkuus" luontoon ja eläimiin tarkoittaa vastuullista johtajuutta. Minkälainen johtaja tuhoaa elinympäristönsä piittaamatta seurauksista? Se joilla on valtaa toisten yli ovat erityisessä asemassa, koska heidän toimensa koskettavat usein monia ihmisiä. Ahneus ja itsekkyys kostautuu suoraan heidän tulevaisuutensa. Hyvään ja oikeudenmukaisuuteen pyrkivät vallankäyttäjät siunaavat toimillaan suurta yleisöä, mutta myöskin omaa elämäänsä.

Henkimaailman ohje ihmiselle on selkeä. Pyri hyvään, anna anteeksi ja tee voitavasi. Opi tuntemaan Jumalalliset lait ja muista, että kaikki tulevat samaan ansioidensa mukaan enemmin tai myöhemmin.