Ihmisen henkistyminen

ENNALTAEHKÄISEVÄ ELÄMÄNTAPA

Ihminen on kokonaisvaltainen olento sielu, joka ilmaisee elämää kehossa. Elämä on edistymiseen pyrkimystä ja ajatus on luomisen aihio, jota ymmärrys ja usko tukevat. Elämässä energia on keskeistä ja sen tajuaminen avaa ihmiselle mahdollisuudet hyvinvointiin kaikilla elämän osa-alueilla. Henki/sielu on ikuinen, syyn ja seurauksen alainen.

Keho ja sen kohteleminen on ihmisen itsensä vastuulla. Valinnoilla on seurauksensa, joita ihminen ei voi välttää. Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa syvää ymmärrystä siitä, miten elämässä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ravinto. liikunta, lepo, työ ja sisältö syntyy ajatuksissa ja asenteissa. Miten kohtelee toisia, kohtelee myös omaa itseään. Tästä ei ole poikkeusta.

Materiaalinen keho kuolee ja palaa maaksi ajallaan. Sielun koti on henkimaailma, johon se siirtyy kehon kuollessa. Jälleensyntymä on luonnollista, koska sielun tarkoitus ja tavoite on edistyä ja kasvaa täyteen kukoistukseensa. Tulla tietoisesti henkiseksi.

Perhe, ystävät ja toiset ihmiset ovat kasvunkumppaneita elämästä elämään, rinnalla kulkijoita ja oivaltamiseen sekä oppimiseen johdattavia.

Luonto kaikkineen on elämän suuremmoisuuden ilmausta. Kiertokulku, rytmit ja moninaisuus elähdyttää ihmisen sielua. Ihmisen vastuulla on suojella, kunnioittaa ja arvostaa kaikkea siinä.

Luoja Jumala on rakkaus energia, joka virtaa lakkaamatta. Sielu on Hänestä ja pyrkii hänen yhteyteensä. Rukous on puhetta Jumalalle ja meditaatio on Hänen kuulemistaan. 

Oppia ilmaisemaan ja tuomaan esille rakkautta kaikessa elämässä, antamaan ja saamaan anteeksi sekä siunaamaan johtaa ihmisen väistämättä tietoisiin valintoihin elämän puolesta.

Ilo, valo, ymmärrys ja usko.

Valinta, seuraus ja kohtalo.

Ihmisellä on vapaus luoda ja hän on vastuussa luomuksestaan, kestää seuraukset, oppii ja lopulta ymmärtää elämän syvimmät merkitykset.

Yhteystiedot

Eeva-Liisa Hamari

puh. 0440888350

s-posti: eeta56@gmail.com