4. heinä, 2017

Aika ja energia värähtelevät Sinussa

Maailmankaikkeus soi ja värähtelee.  Perusolemuksesi on osa kaikkeutta hyvin kokonaisvaltaisella tavalla. Rajoittunut ajattelu ja ymmärrys on oman itsen kokemus elämästä. Kuitenkin kaikkeus jatkaa laajentumistaan ja jossakin tilanteessa ihminen oivaltaa osuutensa tässä valtavassa kokonaisuudessa. 

Matkalla oleminen on ihmisen sielun kehittymisen tarkoitus. Olemme henkisiä olentoja ja kirjoitamme oman käsikirjoituksemme. Luomme siis elämämme ja tämän tiedon oivaltaminen todeksi, avaa korkeamman ymmärryksen, elämän valintojen seuraamuksiin. Vastuu itsestä parantaa elämän laatua ja sisältöä. Sattumanvaraisuus väistyy ja todellisuus tulee esille.

Hengitys on avain henki-itsen tiedostamiseen. Kiireen, stressin ja väsymyksen keskellä on tarpeen pysähtyä hengittämään, olemaan läsnä ja keskittyä päästämään irti. Jo hetkinen tässä tiedostamisen tilassa auttaa. 

Todellisesti kaikki avaimet henkiseen avartumiseen ovat itsessä. Niin kauan, kun etsiskelemme onnemme avaimia toisaalta, kierrämme kehää, pääsemättä alkua pidemmälle. On tärkeää pysähtyä katsomaan ajankäytön sisältöjä, kiireen ja stressin syitä. Onko kaikki pakolliseksi nimeämämme asiat niin tärkeitä, että uhraamme terveytemme ja kasvunmahdollisuutemme niihin? 

Kaikki maailman merkit viittaavat siihen, että turhuus on tullut tiensä päähän. On aika purkaa omat viritykset ja koota itsensä sirpaleet. Sirpaleinen itse tarkoittaa kiireen ja stressin murentamaa ihmistä. Kuka muu voi eheyttää rikkonaisen elämän, kun ihminen itse? Henkisinä olentoina ymmärrämme, että saamme kyllä apua, kun pyydämme sitä. Rukoileminen ja meditointi johtavat ihmisen oikeaan suuntaan. Muutokset paranemiseen on kuitenkin tehtävä itse, askel askeleelta, ajatus ajatukselta, teko teolta.

" Taivaallinen Isä, tarvitsemme opastusta ja oivalluksia. Olemme kovin heikkoja muuttamaan arkeamme, koska voimme kokea kaiken turhan, niin  kovin välttämättömäksi. Sydämissämme tunnemme totuutesi. Rukoilemme, että kykenemme tekemään oikeaan suuntaan vieviä todellisia muutoksia. Hukkumisen ja hukaantumisen tunteemme ahdistaa ja pelottaa. Mielemme pauhu sekoittuu maailman melskeeseen ja elämästämme on tullut hyvän ja pahan taistelukenttä. Rakas Jumala, pyydän rakkaudellista väliintuloasi niin että heräämme tästä. Amen."