28. touko, 2017

Ihminen ihmiselle

Tänään haluan haastaa itseni ja Sinut pohtimaan elämää. Haaste tarkoittaa syvemmälle menevää phdintaa kaikesta, mikä ilmenee arjessa. Sanoittaessamme tuntemuksiamme ja havaintojamme luomme ilmapiirin ympärillemme. Vaikutamme kaikkeen siihen, minkä koemme elämäksemme. Emme ole pelkästään seuraus, olemme myös syy.

Ollessamme onnellisia värähtelemme valon taajuuksilla. Läpäisevyytemme kasvaa ja vaikutamme positiivisesti. Positiivinen energia on elämää edistävää voimaa. Siksi kannattaa olla hereillä ajankäytön ja tekemisien suhteen, koska sillä varmennamme voimavaraisuutemme kestävyyden. Voimavaraisuus tarkoittaa vastustuskykyä niin henkisesti kuin fyysisesti.

Mitä tapoja ja tekemisiä pidämme yllä pakosta tai velvollisuudesta? Tämä on tärkeä alue, koska voi olla, etteivät ne enää palvele omaa korkeinta hyvää. Tekemisien päivittäminen ja suhteuttaminen on viisautta. Sopimuksetkin ovat muutoksien alaisia asioita ja niitä kannattaa korjata, mikäli niistä on tullut kielteinen kehä ja kuristava tunne. Erottelukyky on viisautta ja antaa liikkumavaraa. Usein kiire ja riittämättömyyden tunne ovat seurausta oman mielen ja asenteiden rajoittuneisuudesta. Pakkomielteiset tekemiset vievät meidät pois oikeilta raiteilta. Meidän kaikkien tulisi opetella sanomaan myönteisesti kiitos ei. Pakottaessamme itseämme, pakotamme myös toisia suhtautumaan asioihin tietyllä kaavalla. Elämän runsaus hiipuu ohueksi energiaksi, josta ei riitä loputtomasti ammennettavaa. Alkusoitto uupumukselle näyttäytyy usein liiallisena touhuamisena. Energia ja aika nivutuvat saumattomasti yhteen.

Ihmiset lähellämme ovat kasvunkumppaneita, joiden vuorovaikutus mahdollistaa tai tekee mahdottomaksi henkisen edistymisen. Vaikeudet ovat merkkejä jostakin selvittämättömästä asiasta ja siitä seuranneista tunteista. Kipua seuraa tuska ja liian usein emme kykene tai halua puuttua kipuun, vaan annamme tuskan vallata  koko olemuksemme ja elämämme. Tuskaantuneena emme ole parhaimmillamme ratkomaan ongelmia ja kriisejä. Siksi jo kivun vaiheessa meidän tulisi aloittaa toimiminen selvyyden saamiseksi. Ryhtyä keskustelemaan ja etsimään ratkaisua. Mitä aiemmin vikaan menneisiin asioihin puututaan, sen vaivattomampaa selvyyden saaminen on. Vuosia jatkuva ongelmien hautominen ja veivaaminen sairastuttaa. 

Omien vikojen ja virheiden kanssa painiminen kuuluu elämään. Pyrkimys paremmaksi ihmiseksi liittyy henkiseen edistymiseen. Rakkauden käsittäminen elämää ylläpitäväksi ja mahdollistavaksi kaikkiallisuudeksi vapauttaa pelottomaan suhtautumiseen. Mitään sellaista ei tapahdu, etteikö sillä ole merkitystä. Merkityksen oivaltaminen auttaa nousemaan seuraavalle askelmalle itseksi tulemisen tikkailla.

Pyrkimyksemme olla edes hitusen verran rakkaudellisempia, anteeksi antavampia ja oikeudentuntoisia, tuo väistämättä lisää voimaa arkeen. Vähitellen sisäinen myönteinen muutos välittyy ulkoiseen ja alamme heijastaa todellista valoa yhä enemmän. Tyytyväisyys on onnellisen ja hyvinvoivan ihmisen merkki.