18. elo, 2017

Ihmeitä tapahtuu

Sanotaan " Älä usko ihmeisiin!" Miksi ei? Pelkäämmekö, että on sittenkin olemassa jotakin muuta, kuin vain tämä realistinen maailma ihmisineen? Halumme selvittää ja sanoittaa kaikki tapahtumat järkiperäisesti, on merkki materialistisesta ajattelusta. Aineellinen maailma ei tunnista ei aineellista ulottuvuutta. Mitä ei voida silmin nähdä tai käsin koskettaa, ole olemassa. 

Ihmeet eivät ole sattumia. Niillä on selkeä historia, kun vain suostuu pysähtymään ja tarkastelemaan asioita laajemmasta perspektiivistä käsin. Kovin helposti kuittaamme ihmeet mukaviksi sattumiksi. Onhan sanottu, että enkeleistä ja heidän toimistaan käytämme nimitystä sattuma. Enkelit eivät piittaa, mitä nimeä me heistä käytämme, koska se ei muuksi muuta sitä todellisuutta, missä kaikki ilmenee. 

Mikäli avaamme mielemme vähän laajemmalle ja lakkaamme kontrolloimasta huomisia, ihmeet alkavat ilmaantua. Niiden ilmaantuminen elämään tuo toivon selviytymisestä ja antaa uskon varjeluksesta.