Tasapainoon

Terveys on tasapainoinen tila kaiken suhteen, sisäisesti ja ulkoisesti. Epätasapaino pitkään jatkuessaan sairastuttaa ihmisen. Sairaus on muutakin kuin fyysinen tila. Sen ymmärtäminen laajaksi kokonaisuudeksi, johon liittyy ihmissuhteet, taloudellinen tilanne, asuminen, toimeentuleminen jne. vaatii uudenlaista ajattelua ihmisenä olemisesta. 

Pääosassa on ihminen itse henkisenä ja fyysisenä olentona. Eniten epätasapainoa on henkisyyden suhteen, mistä seuraa moninaiset vaikeudet arkisessa elämässä. Epätasapaino etenee ja laajenee koskemaan lopulta koko elämää ja siihen kuuluvia asioita. Paraneminen voi alkaa, kun ihminen kääntää huomionsa ulkoisesta sisäiseen.

Tasapainoon päästäkseen ihminen tarvitsee itsensä ymmärtämistä. Ymmärrykseen ja tietoon pohjautuvat itsehoidolliset keinot ovat avain. Kysymys on kutenkin aina ihmisen syttymisestä itselleen ja elämälleen.