Ratkaisukeskeisesti valmentaen

Suoritin ammattitutkinnon RATKAISUKESKEINEN, NEUROPSYKIATRINEN/ ADHD-valmentaja. Ratkaisukeskeisyys on metodi, jolla siirrytään ongelmien kehältä ratkaisujen kehille. 

Valmennan kaiken ikäisiä ihmisiä ja ratkaisukeskeinen työote on minulle tuttua jo vuodesta 2006. Suosittelen lämpimästi sinua hakeutumaan valmennukseen, mikäli koet olevasi jumissa jonkun elämäsi osa-alueen kanssa. Mitä pidempään annat asioiden olla, sen vaikemmaksi tilanne voi muuttua. Lähde liikkeelle ajoissa!

Valmennan myös pariskuntia ja perheitä. Työhyvinvointiin liittyviä ratkaisukeskeisyyteen perustuvia luentoja on myös tilattavissa.

Käyttöjärjestelmästä

Meillä kaikilla on iki oma käyttöjärjestelmä. Se reagoi omimmilla tavoillaan ja tulokset/vaikutukset näkyvät elämässämme, arjessamme, ihmissuhteissamme, asenteissamme, teoissa ja toimissa. Kaikki olemme syntyneet tänne syystä. Jokaisella on tarkoitus ja jokaisen elämä on arvokas. 

Jos otamme lähtökohdaksi henkiset näkemykset ja sen, että elämä itsessään on arvokas, alamme vähitellen ymmärtää myös ns. normaalista poikkeavien ihmisten elämää. Heilläkin on syynsä olla täällä ja elää elämäänsä. 

Kysymys on kasvamisesta ja kasvamiseen liittyy oppiminen. Oppiminen tarkoittaa laajentuvaa ymmärrystä elämän moninaisuudesta ja mm. erilaisuuden hyväksynnästä. Voidaan ajatella, että haasteelliset ihmiset ja tilanteet ovat mitä suurimmassa määrin oppimisen mahdollisuuksia kaikille asianosaisille. Voidaan kysyä, mitä oppia olemme käymässä läpi erilaisten haasteidemme kanssa? Olipa haaste toisen ihmisen kohtaamisessa tai tilanteissa joissa olemme.

Mistä hyvä arki koostuu?

Peruspakettiin kuuluu:

1) Turvallinen arki, selkeys rutiineissa ( ruokailut, elämän rytmit( lepo, työ, harrastus jne) 

2) Ravinto, mahdollisimman luonnollinen ravinto

3) Järkevä some-käytäntö, sähkömagneettiset kentät

4) Liikkumisen ja levon tasapaino

5) Läsnäolemisen taito

Ennaltaehkäisevyys ongelmien ilmaantuessa. Toimitaan heti ja mieluummin ennakoidusti.